Produkter

  • Span

    Span

    I.Oversikt Sorbitan fettsyreester (Span) er et ikke-ionisk overflateaktivt middel angående fettsyregrupper som den hydrofobe delen og sorbitangruppene som den hydrofile delen. Polyoksyetylen (20) sorbitan fettsyreester (Tween) er et ikke-ionisk overflateaktivt middel om fettsyregrupper som den hydrofobe delen og sorbitanpolyetylenglykoletergrupper som den hydrofile delen. Ⅱ. Kvalitetsstandarder (Polysorbate-80 vil overholde Standard CP2015, og andre serier vil overholde Standard USP32) ...